(+47) 952 24 182 | kwalberg@vkbb.no
bclose

 

 

 

 

 

NB! Valgfri klassisk, idrett, aroma (relax) eller terapeutisk massasje.

Fakta om massasje:

Massasje kan redusere angst, depresjon, stress, spenninger og søvnløshet samt gi bedre selvbilde og livskvalitet. Massasje kan også redusere smerter, muskelspenning, kvalme, forstoppelse, arrdannelse og lymfeødem (hevelse i en kroppsdel fordi lymfeårene er blokkert).

Massasje kan gi psykologiske og fysiologiske forandringer som psykologisk velvære, bedring i humøret, redusert blodtrykk, økt smerteterskel, redusert muskelspenninger, og bedring i sirkulasjon av blod og lymfevæske.

Forskning synes å indikere biologiske endringer i blodet ved testing før og etter massasje. Det er blant annet registrert en økning i antall dreperceller etter massasje. Dette er celler som dreper andre celler og spesielt svulstceller (kreft)
Massasjens virkning fortsetter i 48 timer etter at den er utført og i løpet av denne tiden vil kroppen skille seg med avfallstoffer. Derfor er det viktig å drikke rikelig med vann etter massasjen.